سرپرست جدید تیم ملی كشتی فرنگی نوجوانان گفت: قبلا در تیم بزرگسالان با رشید محمدزاده كار كرده و با هم هماهنگ هستیم.

حسام الدین جعفری در حالی كه جای خود را در سرمربیگری تیم ملی به محمدزاده داده و خودش سرپرست تیم شده است، اظهار داشت: قبلا در تیم بزرگسالان نیز به عنوان مربی با هم همكاری كرده و از هم شناخت داریم. تیم ملی ملك شخصی نیست. یك روز من، یك روز محمدزاده و مربیان دیگر مسئولیت را بر عهده می گیرند. به همین دلیل، از این جابجایی ناراحت نیستم.

سرمربی سابق تیم نوجوانان فرنگی اضافه كرد:‌ رشید محمدزاده تجربیات زیادی از حضور در تیم ملی رده های سنی مختلف به دست آورده كه باید دست به دست هم داده و تیم را از نظر روحی و جسمی تقویت كنیم.

وی تاكید كرد: زمانی كه مسئولیت بر عهده من قرار داده شده بود، تلاش كردم به نحو احسن انجام وظیفه كنم. به هر حال چیزی كه اهمیت دارد موفقیت كشتی فرنگی است.

جعفری در مورد زمان تشكیل اردوی تیم ملی خاطر نشان ساخت: تلاش می كنیم در پایان دوره امتحانات دانش آموزان، اردوی اول تیم ملی را برگزار كنیم.