بعد از منتفی شدن حضور تیم نوجوانان كشتی مازندران در جام بین المللی داغستان،‌ این تیم به یك تورنمنت اروپایی اعزام خواهد شد.

قرار بود مازندرانی ها در هفته جاری یكی از میهمانان داغستانی ها در تورنمنت بین المللی شان باشند.

اقدامات لازم در این خصوص صورت گرفت؛‌ اما در آخرین لحظات، داغستانی شرایطی را برای ورود نوجوانان ایران به این ایالت در نظر گرفتند كه هزینه اعزام را به شكل قابل توجهی افزایش می داد و همچنین مازندرانی ها باید مسافتی طولانی را با اتوبوس طی می كردند.

در این باره اصغر ثمربخش به فارس خبر داد: قطعا دیگر تیم ما به این جام اعزام نمی شود چون هزینه تیم بالا می رفت. بهتر بود با توجه به پیش رو داشتن فصل امتحانات دانش آموزان و همچنین سرمای هوا، این سفر را منتفی كنیم. به جای داغستان،‌ در آینده این تیم را به جامی اروپایی اعزام خواهیم كرد.