دارنده شش طلای متوالی كشتی جهان و المپیك گفت: تنها دلیل حضورم در فدراسیون، دیداری دوستانه با محمدرضا یزدانی خرم بود.

عبدا... موحد در خصوص حضورش در فدراسیون در روز شنبه اظهار داشت: حضورم در فدراسیون هرگز به خاطر مسائل كشتی نبود. چند روزی است به ایران آمده ام. به همین دلیل، خواستم از احوال رئیس فدراسیون جویا شده باشم.

قهرمان المپیك ۱۹۶۸ مكزیكوسیتی خاطر نشان ساخت: در دوره قبلی حضورم در ایران، زمانی كه در بیمارستان بودم یزدانی خرم از من عیادت كرد. این در حالی بود كه از او شناختی نداشتم و حتی نامش را نمی دانستم؛ اما در بیمارستان حاضر شد و اعلام كرد كه هر كمكی از دستش برمی آید برایم انجام می دهد.

وی تاكید كرد: به كمك كسی احتیاج نداشتم؛ ولی همین كه او لطف كرد و جویای وضعیت جسمی من شد برایم ارزشمند بود و حس كردم انسان بدی نیست. براین اساس وظیفه خود دانستم كه از وی تشكر كنم.