برگزاری رقابت‌های تیم كشتی گاز مازندران در سالن سیدرسول حسینی ساری برای این تیم یك میلیون تومان هزینه در پی خواهد داشت.

تیم گاز گرچه نام مازندران را به یدك می كشد؛ اما برای میزبانی از رقابت های لیگ، ساری را به عنوان مركز استان انتخاب كرده و مسابقاتش را در این شهر برگزار می كند.

این تیم كه امید نخست مازندرانی ها برای قرار گرفتن در جمع چهار تیم برتر لیگ ۸۷ به شمار می رود امروز میزبان تیم صنایع و معادن همدان در هفته سوم لیگ خواهد بود.

طبق روال قبلی این رقابت در سالن سیدرسول حسینی برگزار می شود؛ اما این بار گازی ها با مشكلات عدیده ای برای در اختیار داشتن سالن مواجه شده اند.

از گازی ها خواسته شده بود كه برای برگزاری هر مسابقه خود در سالن سیدرسول حسینی،‌ مبلغ ۲ میلیون تومان پرداخت كنند كه با تلاش هیئت كشتی مازندران،‌ این مبلغ تاكنون به یك میلیون تومان كاهش یافته است.

اصغر ثمربخش رئیس هیئت كشتی استان در این باره تاكید كرد: امروز حتما مسابقه تیم گاز را در سالن سیدرسول حسینی برگزار می كنیم؛ اما در این باره با توجه به نارضایتی گازی ها، از مدیر كل تربیت بدنی استان خواسته ایم به نوعی مشكل را حل كند.