مؤسسه فرهنگی هنری صبا در ادامه سلسله نشست‌های پژوهشی خود، میزگرد تحلیل و بررسی ۶ دهه فعالیت هنرمندان ارامنه درایران را همزمان با نمایشگاه هنر ارامنه با حضور چندی از صاحبنظران وكارشناسان هنری برگزاركرد.

به نقل از روابط عمومی مؤسسه صبا ، نشست سیری در آثار هنرمندان ارامنه همزمان با برگزاری نمایشگاه هنر معاصر ارامنه در این مؤسسه با حضور دكتر مرتضی گودرزی، هادی جمالی، سروژ بارسقیان، آرمان استپانیان، آرموند آیوازیان، سورن سپانیان و فرزاد زادمحسن برگزار شد.

در این میزگرد ابتدا سروژ بارسقیان (دبیر بخش نقاشی نمایشگاه) گزارشی از روند انتخاب آثار جهت نمایشگاه را ارائه كرد و گفت: كوشش ما این بود كه بدون محدودیت خاص و تنها براساس دو معیار اصلی: ۱-كپی نبودن، و ۲- ضعیف نبودن به لحاظ اصول اولیه حاصل ۶ دهه فعالیت نقاشان ارمنه را كه بخش جدایی ناپذیری از تاریخ هنر معاصر ایرانی است، به نمایش بگذاریم. وی یادآور شد: در زمینه های متنوعی چون حجم، طراحی و صنعت پارچه، گرافیك، ویدیو آرت و هنر جدید و ... آثار درخشانی از هنرمندان ارمنی داریم كه در فرصت دیگر و با حجمی وسیعتر ارائه خواهیم كرد.

آنگاه هادی جمالی روند هویت یابی هنرمندان ارامنه را با تأثیرپذیری از سوژه ها و بن مایه های متعلق به سنت زیبایی شناسی اصیل و كهن ایران و تداوم این میراث تشریح كرد و به تحلیل حضور مؤثر و پیشتازان و جریان سازانی چون ماركوگریگوریان و سیراك ملكونیان در شكل گیری هنر مدرن معاصر ایران پرداخت.

در ادامه آرمان استپانیان (دبیر بخش عكس نمایشگاه) نمایش حدود ۳۰۰ عكس از ۵۰ هنرمند را بخشی مهم از تاریخ عكاسی معاصرمان شمرد، كه از تهران قدیم تا مدرنترینن گرایشهای خلاقه را در عكاسی پوشش می دهد.

سپس دكتر مرتضی گودرزی (دیباج) منتقد و صاحبنظر هنری با اشاره به اینكه این نمایشگاه یك كلاس یا كارگاه آموزش و پژوهش برای علاقمندان مطالعه در تاریخ هنر تجسمی ۶۰ سال اخیر از افتتاح دانشكده هنرهای زیبا به بعد است، به تحلیل آثار نمایشگاه به لحاظ فرم، تكنیك، تعامل سنت و مدرنیته و مؤلفه های مفهومی پرداخت و تأكید كرد: ما به یك آسیب شناسی دقیق و كارشناسانه نیاز داریم و باید گسترش حركتهای اینچنین و تداوم این حضور و راههای توسعه كمی و كیفی آن را در برنامه كار خود قرار دهیم. سپس وی به تجلی نمادها و نشانه شناسی هنر و زیبایی شناسی ایرانی در آثار این هنرمندان اشاراتی كرد و افزود: هنر ارامنه از ایران جدا نیست.

آنگاه فرزاد زادمحسن با بررسی نقش تأثیرگذار ارامنه در عرصه هایی چون روشنفكری، هنرهای تجسمی، ادبیات، سینما و ... گفت: هنرمندان ارامنه در هر بخش و حوزه ای از ماركو در نقاشی و مكتب سقاخانه تا دیگران علاوه بر شناخت فرهنگ و سنتهای ایرانی همواره نقش تحول آفرینی، نوآوری، جریان سازی و عرصه گشایی داشته اند و این نمایشگاه می تواند بهانه و فرصت خوبی برای شناخت این نقش مؤثر باشد.

در ادامه نوبت به آرموند آیوازیان (مئول بخش گرافیك) رسید كه به بررسی و تحلیل فعلی هنرمندان ارامنه پرداخت و گفت: رشد كمی هنرمندان ارامنه به ویژه در بخش عكاسی از معدل بالایی برخوردار بوده و باید فرصتی در خلال این نمایشگاه برای بازیابی كیفیت مشاركت این هنرمندان در فضای هنری امروز ایران فراهم ساخت.

سروژ بارسقیان تاکید کرد: حفظ و تداوم یك میراث برای ما مهمترین چیز بود. هنر تقسیم بندیها و مرزبندیها را برنمی تابد و ما می خواستیم سهم هنرمندان ارامنه را در استمرار یك هویت اصیل فرهنگی و در یك سنت درخشان هنری دوش به دوش همه ایرانیان یاد آوری كنیم.

نمایشگاه هنرمندان معاصر ارامنه تا پایان آذر ماه میزبان عموم علاقمندان خواهد بود.