نهادهای دولتی برای خرید آثار هنری از نظر كارشناسان هنری بهره گیرند. فرح اصولی؛ نقاش و پژوهشگر هنر؛ در گفت و گو با ستاد خبری آرت اكسپو درباره برگزاری این رویداد هنری رسمی در ایران گفت: «پیشگویی كردن درباره نتیجه برگزاری آرت اكسپوی وزارت ارشاد كمی سخت است اما تجربه نشان داده است كه اگر روند برگزاری رویداد های هنری از این دست با تداوم ادامه یابد مردم كشورمان می توانند مفهوم هنر برای مردم و اقتصاد هنری را بهتر درك كنند.»

وی با بیان این كه برگزاری اكسپو كاری بسیار حرفه ای است كه درهمه جای دنیا برگزار می شود گفت: «در دیگر كشورهای دنیا، برگزاری برنامه های هنری آنها هیچ ارتباطی به تغییر مدیریت های دولتی ندارد و برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های خاص خود را دارند كه در هر دوره به طور منظم انجام می شود.» اصولی درباره كارشناسی وقیمت گذاری آثار هنری در آرت اكسپو هم توضیح داد: «قیمت گذاری آثار هنری نمی تواند تحمیلی باشد، اگرقیمت یك اثرهنری به صورت غیر منطقی و كاذب بالا برده شود، مطمئنا آن اثر فروخته نخواهد شد.» این هنرمند نقاش همچنین پیشنهاد كرد: «مدیران نهادها و سازمان های دولتی اگر قصد خرید از آرت اكسپو را دارند، بهتر است مشاوران هنری برای انتخاب آثار داشته باشند، تا آثاری را خریداری كنند كه گنجینه هنری آن سازمان را تشكیل دهد.» این هنرمند نقاش در ادامه پیشنهاد كرد كه هر یك از اكسپوهای مختلف هنرهای تجسمی، در یكی از شهرهای مختلف ایران كه قابلیت بیشتری به این منظور دارد برگزار شود. گفتنی است، اكسپوی رسمی تهران یكم تا ۱۵ دی در تالار وحدت برگزار می شود.