مدیر عامل شركت مدیریت شبكه برق ایران گفت:میزان اختصاص یارانه برای تولید هر كیلووات ساعت برق از سوی دولت ۶۷ تومان است.

مسعود حجت اظهار داشت:بهای برق در ایران به دلیل اختصاص یارانه از سوی دولت ارزان است، بنابراین پایین بودن قیمت برق موجب می شود تا همواره مصرف برق رشد صعودی به خود بگیرد.

وی افزود: دولت (وزارت نفت و نیرو)برای تولید هر كیلووات ساعت برق مبلغ ۸۴۸ ریال هزینه می كند كه مشتركان به طور متوسط ۱۷۰ ریال آن را پرداخت می كنند، بنابراین می توان نتیجه گرفت كه حدود ۴۴ تومان از این یارانه را وزارت نیرو و ۲۳ تومان آنرا وزارت نفت تامین می كند.

مدیرعامل شركت مدیریت شبكه برق كشور در ادامه این گفت وگو توسعه شبكه برق در ایران را بسیار با اهمیت دانست و افزود: ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی ، باید منبع اصلی صادرات، ترانزیت و مهمترین توزیع كننده برق در منطقه باشد.

حجت در خصوص راه اندازی بورس برق تاكید كرد:بورس برق به محض مشخص شدن تكلیف یارانه های انرژی راه اندازی خواهد شد و باید اذعان كنیم كه كارشناسان وزارت نیرو در حال انجام امورات مربوط به بورس برق هستند تا با مشخص شدن یارانه ها بورس برق راه اندازی شود.