دومین مرحله اردوی تیم ملی فرنگی با دعوت از ۴۳ كشتی گیر از فردا (دوشنبه) آغاز خواهد شد.

اردوی نخست تیم فرنگی كه بیشتر به آموزش قوانین جدید و معارفه كشتی گیران و كادر فنی جدید تیم ملی اختصاص داشت در روز ۱۵ آذر ماه به پایان رسید.

در همین راستا اردوی دوم فرنگی كاران از فردا (دوشنبه) در خانه كشتی آغاز خواهد شد.

گرچه در تعداد نفرات دعوت شده تغییری دیده نمی شود؛ اما شماری از مدعیان از جمله حمید سوریان، سامان طهماسبی، قاسم رضایی به اردوی دوم دعوت نشده اند و به جای آن ها نام علی اشكانی، حمید باوفا، داود عابدین زاده و ... به جمع اردونشینان اضافه شده است.

این اردو تا روز ۹ دی ماه ادامه خواهد داشت.

پیش از این علاوه بر محمد بنا (سرمربی)، ناصر نوربخش، جمشید خیرآبادی، محمدعلی چمیانی، سعید شیرزاد و ایرج قلاوند به عنوان مربی در اردو حضور داشتند كه تورج مهری مربی كرمانشاهی نیز برای اردوی دوم به این جمع اضافه شده است.