تیم آزادگان بابل با چند تغییر نسبت به هفته گذشته،‌ برابر تیم كشتی گراد تهران قرار خواهد گرفت.

تیم آزادگان بعد از یك هفته غیبت در لیگ،‌ هفته گذشته برابر تیم نفت تهران تن به شكست هفت بر صفر داد.

براین اساس علی شكری پور تغییرات زیادی در جهت تقویت تیمش در ارنج ایجاد كرده است.

مهدی قربان نژاد در ۵۵ كیلو، مرتضی پاشا امیری در ۶۰ كیلو، حسن ذبیحی یا رحیمی در ۶۶ كیلو، حمید محمدنژاد یا امید حسن تبار در ۷۴ كیلو، سعید واگذاری در ۸۴ كیلو،‌ شعبانعلی غفاری در ۹۶ كیلو و حامد زارعیان در ۱۲۰ كیلو این هفته تیم آزادگان را همراهی می كنند.

در مقابل تیم تهرانی گراد كه در هفته گذشته برابر سیمان دورود به پیروزی رسید از محمد رضایی یا فرزاد جعفری در ۵۵ كیلو، جعفر لشنی یا سلیمانی در ۶۰ كیلو، محسن بابایی یا آرش ربیعی در ۶۶ كیلو، ‌شاهین كیانیان یا صادق گودرزی در ۷۴ كیلو،‌ جمال میرزایی یا علی رجب زاده در ۸۴ كیلو، رسول پیرمحمدی یا مصطفی حسین زاده در ۹۶ كیلو و سیدمحمدرضا آذرشكیب یا فردین معصومی در ۱۲۰ كیلو استفاده خواهند كرد.

این مسابقه از گروه A فردا در بابل برگزار خواهد شد.