خاطرات عبدالعلی لطفی، وزیر دادگستری دولت محمد مصدق، در زندان برای نخستین بار در كتابخانه مجلس شورای اسلامی برای استفاده عموم در دسترس قرار گرفته است.

عبدالعلی لطفی پس از سقوط دولت محمد مصدق به زندان افتاد و خاطرات خود را در همان جا نوشت.

پنجم مهر ۱۳۳۳ روزنامه‌های تهران نوشتند كه یكی از چشم‌های وزیر دادگستری كابینه مصدق كه روز اول مهر توسط گروهی ناشناس در خانه‌اش كتك زده شده بود، نابینا شده است.

پس از انتقال لطفی به بیمارستان، پزشكان آثار ضربات چاقو، چماق و پنجه بوكس را در نقاط مختلف بدن و صورت وزیر دادگستری دولت مصدق مشاهده كرده بودند.

اكنون بعد از حدود ۵۰ سال خاطرات عبدالعلی لطفی در كتابخانه مجلس شورای اسلامی در دسترس قرار گرفته است.

این خاطرات تا هفته گذشته در اختیار حسن ره‌آورد یكی از نزدیكان علی‌اكبر دهخدا بود.

ره‌آورد این هفته مجموعه‌ای از اسناد، عكس‌ها و كتاب‌های خود را به كتابخانه مجلس شورای اسلامی اهداء كرد كه در میان آن‌ها خاطرات وزیر دادگستری محمد مصدق نیز به چشم می‌خورد.

در بین مجموعه‌ای كه این هفته به كتابخانه مجلس شورای اسلامی اهداء شده خاطرات روزانه محمد علی فروغی (ذكاء الملك) نیز وجود دارد.

فروغی نخست‌وزیر سال‌های ۱۳۰۴ خورشیدی و دوره پس از سلطنت رضاشاه بود. وی بعد از شهریور سال ۱۳۲۰ اولین نخست‌وزیر ایران شد. پایگاه اینترنتی كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسلامی نوشته است كه در این خاطرات برای نخستین بار مسایل زندگی خصوصی فروغی مطرح می‌شود.