آفتاب

نمایش خاطرات وزیر دادگستری «مصدق» در كتابخانه مجلس

نمایش خاطرات وزیر دادگستری «مصدق» در كتابخانه مجلس

خاطرات عبدالعلی لطفی، وزیر دادگستری دولت محمد مصدق، در زندان برای نخستین بار در كتابخانه مجلس شورای اسلامی برای استفاده عموم در دسترس قرار گرفته است.

کد N483199

وبگردی