شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با همكاری شركت پست جمهوری اسلامی ایران مرحله دوم «طرح خانه به خانه توزیع لامپ‌های كم مصرف» به قیمت یارانه‌ای را آغاز كرد.

به نقل از روابط عمومی شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، در این مرحله با توجه به نتایج حاصل شده از مرحله اول این طرح و نیاز متقاضیانی كه از طریق قبوض برق خود به تكمیل اطلاعات درخواستی این شركت پرداختند، لامپ‌های كم مصرف مشتركان را از طریق پست به درب منزل آنان تحویل داده می‌شود.

با توجه به نیاز اعلام شده توسط مشتركین و امكانات موجود و بررسی‌های میدانی به عمل آمده، این شركت نسبت به تحویل لامپ یارانه‌ای از طریق پست اقدام می‌كند.

یادآور می‌شود به منظور توسعه فرهنگ مدیریت مصرف برق از تابستان امسال تاكنون ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار شعله لامپ كم مصرف با همكاری شركت سابا از طریق توزیع كنندگان متعددی از جمله فروشگاههای شهروند، تعاونی‌های محلی و مناطق برق ۲۱ گانه شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به قیمت یارانه‌ای ۱۱۵۰ تومان و با ضمانت یكساله توزیع شده است.

شهروندان محترم تهرانی می‌‌توانند با در دست داشتن آخرین قبض برق خود به فروشگاههای شهروند، تعاونیهای اتحادیه محلی و مناطق برق ۲۱ گانه شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و واحدهای سیار این شركت مراجعه و لامپ كم مصرف را به قیمت یارانه‌ای تهیه كنند.