تیم های كشتی روسیه و اوكراین به عنوان سرگروه در جام جهانی ۲۰۰۹ تهران انتخاب شدند.

رقابت های جام جهانی كشتی آزاد در روزهای ۱۷ و ۱۸ اسفند ماه سال جاری در سالن ۱۲ هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.

علاوه بر میزبان، تیم های روسیه، اوكراین، كوبا، گرجستان، ازبكستان، جمهوری آذربایجان و قزاقستان در این رقابت ها حضور دارند.

از سوی فدراسیون جهانی (فیلا) تیم های روسیه و اوكراین به عنوان سرگروه انتخاب شده اند.

رافائل مارتینتی رئیس فیلا نیز برای تماشای این رقابت ها، در تهران حضور خواهد یافت.

● برنامه كامل رقابت های جام جهانی كشتی آزاد به شرح زیر است:

▪ ۱۷ اسفند:

ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح مسابقه تیم های ۱و۲،۳و۴ در گروه A و تیم های ۵و۶،۷و۸ در گروه B

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰ شب مسابقه تیم های ۱و۴،۲و۳ در گروه A و تیم های ۵و۸،۶و۷ در گروه B

▪ ۱۸ اسفند:

- ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ دیدار برای كسب مقام پنجم و ششم

- ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰ دیدار برای كسب مقام سوم و چهارم

- ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰ دیدار برای كسب مقام قهرمانی

تیم های شركت كننده در مسابقات جام جهانی در هتل المپیك تهران داده خواهند شد.