سرمربی سابق تیم ملی كشتی فرنگی گفت:‌ برخی كه همواره از فدراسیون و تیم ملی انتقاد می‌كردند،‌ پس از دریافت حكم همكاری، همه چیز را خوب می‌دانند.

رضا سیم خواه گفت:‌ نفراتی مثل ناصر نوربخش و رشید محمدزاده كه در ۲ سال اخیر بوجود آورنده تنش‌ها و مشكلات زیادی برای تیم ملی بودند، شبانه روز علیه ما و فدراسیون كشتی مصاحبه كرده و معتقد بودند دلیریان توان مدیریت حتی در سطح كشتی یك شهر را ندارد، یزدانی خرم مدیر نیست و اولیا فقط مشغول سفر رفتن است؛ اما امروز كه مسوولیت را برعهده گرفته‌اند، همه چیز خوب شده است.

وی تاكید كرد: اكنون از نگاه این افراد، دلیریان بهترین مدیر روی زمین و یزدانی خرم نیز بهترین رییس فدراسیون است. این مساله نشان می‌دهد دلسوز كشتی نیستند. مشكل‌ آنها حكم همكاری بود كه با تخریب دیگران به آن رسیدند.