نایب رئیس فدراسیون و موسس انستیتو كشتی گفت: به هیچ وجه از عملكرد انستیتو راضی نیستم و فعالیت آن را در حد صفر می‌دانم.

محمدعلی صنعتكاران با اشاره به اهداف تاسیس انستیتو اظهار داشت: در زمان ریاست تركان بر فدراسیون، انستیتو را با اهداف خاصی تاسیس كردم. تفكرم بر این بود كه به این شكل، كشتی را علمی كنیم چون ورزش ما خیلی از علمی از دنیا عقب بود. می خواستیم رونقی به كشتی بدهیم و در سایه تشكیل انستیتو، مربیان نیز با دانش روز دنیا آشنا شوند.

وی تاكید كرد: با این حال نتوانستیم به اهدافی كه در نظر داشتیم دست پیدا كنیم و من هرگز از این روند رضایت ندارم.

مدیر تیم های ملی در جواب به اینكه چه برنامه هایی برای فعال سازی انستیتو دارد، خاطر نشان ساخت: در هر حال باید حركتی در كار ایجاد شود. انستیتو زیر نظر فدراسیون كار می كند و باید جلساتی را برگزار كنیم كه بتوانیم تصمیماتی در این مورد اتخاذ كنیم.

صنعتكاران اضافه كرد: اینطور كه شنیده ام، قرار است در روزهای آینده رئیس فدراسیون جلسه ای در مورد انستیتو داشته باشد تا در مورد چگونگی فعال سازی آن تصمیم گیری شود.