آفتاب

ارائه تجربه ای متفاوت از هنرمندان محیطی

ارائه تجربه  ای متفاوت از هنرمندان محیطی

آثار هنرمندان محیطی در یك كارگاه یك روزه در نگارخانه «لاله» با تركیبی از چیدمان، اجرا و صدا درچند بخش به نمایش درمی آید.

کد N482186

وبگردی