مدیرعامل شركت آب و فاضلاب استان تهران گفت: فاضلاب شهر تهران بر اساس قیمت های سال ۸۵ بیش از ۲۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز داشت كه ۸۰۰ میلیارد تومان آن به روز شده و سرمایه گذاری شده است.

داود ملایی افزود:فاضلاب شهر تهران بر اساس قیمت های سال ۸۵ بیش از ۲۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز داشت كه ۸۰۰ میلیارد تومان آن از طریق منابع داخلی و بانك جهانی سرمایه گذاری شده است.

وی ادامه داد: دولت امسال برای نخستین بار در بودجه برای بخش فاضلاب ۳۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفت اما این بودجه نمی‌تواند مشكلات بزرگ بخش فاضلاب را حل كند.

مدیر عامل شركت آب و فاضلاب استان تهران در خصوص چگونگی گرفتن انشعاب فاضلاب و اقساط آن خاطر نشان كرد: متقاضیان گرفتن انشعاب فاضلاب بصورت اقساط می‌توانند درخواست خود را به شعبات و ادارات آب و فاضلاب ارائه دهند و ۳۰ درصد هزینه را نقد و بقیه را طی اقساط ۲۴ ماهه پرداخت ‌كنند.

ملایی گفت: هزینه گرفتن انشعاب فاضلاب در مناطق ۲۴ گانه‌ تهران متفاوت است و متقاضیانی كه مشكلات خود را به كمیته رفع گرفتاری در ادارات ارائه كنند می توانند این اقساط را تا ۳۰ ماه هم پرداخت كنند.