سرمربی سابق تیم ملی كشتی فرنگی گفت:‌ برخی كه همواره از فدراسیون و تیم ملی انتقاد می‌كردند،‌ پس از دریافت حكم همكاری، همه چیز را خوب می‌دانند.

رضا سیم خواه اظهار داشت: نفراتی مثل ناصر نوربخش و رشید محمدزاده كه در ۲ سال اخیر بوجود آورنده تنش ها و مشكلات زیادی برای تیم ملی بودند، شبانه روز علیه ما و فدراسیون كشتی مصاحبه كرده و معتقد بودند دلیریان توان مدیریت حتی در سطح كشتی یك شهر را ندارد، یزدانی خرم مدیر نیست و اولیا فقط مشغول سفر رفتن است؛ اما امروز كه مسئولیت را برعهده گرفته اند، همه چیز خوب شده است.

وی تاكید كرد: اكنون از نگاه این افراد، دلیریان بهترین مدیر روی زمین و یزدانی خرم نیز بهترین رئیس فدراسیون است. این مسئله نشان می دهد دلسوز كشتی نیستند. مشكل‌ آنها حكم همكاری بود كه با تخریب دیگران به آن رسیدند.

سیم خواه افزود: نتیجه كار من مشخص است و تاكنون با كسی نیز مشكلی نداشته ام. اكنون كه مسئولیتی در تیم ملی ندارم، به دنبال خانواده و زندگی ام می روم، چون چسبیده به كشتی نبوده و به دنبال كسب شخصیت كاذب در كنار تیم ملی نیستم.

سرمربی سابق تیم ملی كشتی فرنگی كه جای خود را بعد از المپیك به محمد بنا داد، در مورد انتخاب سرمربی تیم ملی جوانان خاطر نشان ساخت: فرهاد اسماعیل نژاد همشهری من است و به انتخاب او افتخار می كنم. مربی من بوده و هر انتقادی كند می پذیرم. امیدوارم اسماعیل نژاد در كارش موفق باشد.