مدیر تیم های ملی كشتی گفت: شكست رضا یزدانی در رقابت های لیگ برتر، یك نقطه ضعف برای این كشتی گیر ملی است.

محمدعلی صنعتكاران اظهار داشت:‌ كشتی گیری ملی مانند رضا یزدانی كه سابقه قرار گرفتن روی سكوی جهان را دارد نباید به راحتی برابر حریفان داخلی اش تن به شكست بدهد. ملی پوشان باید همیشه با آمادگی به مصاف حریفان شان بروند. مسابقات لیگ،‌ انتخابی تیم ملی و قهرمانی ایران نیز با هم تفاوتی ندارند. ملی پوش همیشه باید آماده باشد.

نایب رئیس فدراسیون كشتی تصریح كرد: شكست یزدانی در لیگ زنگ خطر را برایش به صدا درآورد. او نباید با وضعیتی كه داشت یك وزن بالاتر كشتی می گرفت تا به سادگی برابر حریفش مغلوب شود. به هر حال كشتی گیران ملی باید به فكر خودشان باشند. من این مسئله را یك ضعف برای رضا یزدانی می دانم.

قهرمان سابق كشتی دنیا تاكید كرد: به دلیل بیماری یكی از اقوامم نتوانستم رقابت های این هفته لیگ را زیر نظر بگیرم؛‌ اما از این كه چند كشتی گیر المپیكی تیم های شان را در این مسابقات همراهی كردند استقبال می كنم. به این طریق هم از لحاظ مالی كمكی به آنها می شود و هم این كه وضعیت آمادگی خودشان را محك می زنند.

صنعتكاران در مورد ناآمادگی ملی پوشان گفت: ما سعی می كنیم هر چه زودتر لیگ را به پایان برسانیم تا بتوانیم اردوهای تیم ملی را آغاز كنیم.