جام بین‌المللی سیراكوف بلغارستان به عنوان مرحله دوم انتخابی تیم ملی كشتی فرنگی جواناتن لحاظ خواهد شد.

فرهاد اسماعیل‌نژاد بعد از استعفای حسن رنگرز،‌ مسئولیت تیم ملی كشتی فرنگی جوانان را بر عهده گرفت.

این مربی نوشهری قصد دارد مرحله اول انتخابی تیم ملی را در آخرین روزهای دی ماه برگزار كند.

در صورت موافقت فدراسیون و تحقق آن، پیش از پایان سال ۸۷ تیم ملی یك اردو خواهد داشت.

اردوی دوم به تعطیلات نوروزی كشیده می شود.

طبق برنامه پیشنهاد اسماعیل نژاد، تیم ملی پیش از حضور در مسابقات جهانی ۲۰۰۹ تركیه، مجموعا هشت مرحله اردو خواهد داشت.

سرمربی تیم ملی در نظر دارد دومین مرحله انتخابی تیم ملی را جام بین المللی سیراكوف بلغارستان قرار دهد.

این تیم برای شركت در مسابقات آسیایی و جهانی ۲۰۰۹ جوانان آماده می شود.