مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق نرخ خرید برق از تولیدکنندگان در فصول مختلف سال را برای تامین نیازهای شبکه متفاوت اعلام کرد و گفت: با این وجود نرخ فروش برق به مشترکین دارای تعرفه ثابت است.

"مسعود حجت"در خصوص نرخ خرید تضمینی برق توسط وزارت نیرو از تولیدکنندگان افزود: این نرخ در فصول مختلف سال متفاوت است؛ به نحوی که در تابستان نرخ تضمینی برق با زمستان فرق دارد.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق اظهارداشت: نرخ تضمینی برق در تابستان سال جاری ۶۰ درصد بوده که برای فصل زمستان کمی ارزان تر می شود.

حجت با بیان این که مصرف برق در فصل تابستان به دلیل افزایش گرمای هوا زیاد می شود گفت:بنابراین با افزایش میزان مصرف، برای تامین برق مورد نیاز شبکه، قیمت خرید آن از تولیدکننده بیشتر می شود.

وی بیان داشت: در هر حال نرخ خرید برق در بهار و پاییز با فصول زمستان و تابستان متفاوت است؛ ولی نکته مهم در این خصوص تعرفه فروش برق از سوی وزارت نیرو به مردم است که در آن تغییری در فصول مختلف سال ایجاد نمی شود.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق خاطرنشان کرد: نرخ خرید برق از تولیدکنندگان براساس آئین نامه ای که در این ارتباط موجود است در فصول چهارگانه سال صورت می گیرد؛ ولی فروش آن به مصرف کننده بر پایه تعرفه دیگری است که با افزایش و کاهش قیمت خرید برق از سوی وزارت نیرو تغییری نمی یابد.