معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان این که رشد مصرف برق چالش اصلی صنعت برق است گفت:متوسط رشد مصرف برق در ایران نسبت به کشورهای پیشرفته ۲/۵ برابر بیشتر و بیش از حد استاندارد است.

عباس علی آبادی در گفت و گو با خبرگزاری فارس اظهار داشت:مهمترین چالش فراروی صنعت برق رشد مصرف است چرا که همواره غیر قابل پیش بینی بودن میزان مصرف از سوی مشترکان برنامه ریزیهای لازم را برای صنعت برق دچار مشکل می کند.

وی افزود: موضوعی که بنده بر آن تاکید دارم این است که مصرف برق باید کنترل شود چرا که میزان مصرف انرژی در کشور بیش از اندازه و استانداردهای جهانی است.

معاون وزیر نیرو در امور انرژی و برق خاطرنشان کرد:وضعیت کنونی مصرف برق در حال حاضر در شبکه سراسری برق کاملا غیرمنطقی، غیرطبیعی و نگران کننده است که به لحاظ اقتصادی به کشور صدمه وارد می کند.

علی آبادی تاکید کرد: ایران یک کشور در حال توسعه است و صنعت برق سالانه یک میلیون مشترک جدید را می پذیرد، افزایش نرخ رشد مصرف برق در کشور تاحدودی مورد قبول است اما تحمل این میزان رشد در نهایت مشکل ساز خواهد بود.

وی با بیان این که میزان تولید و تلفات برق قابل پیش بینی برای صنعت برق است ادامه داد: متوسط رشد مصرف برق در دنیا حدود ۳ درصد است اما این رشد در ایران حدود ۸ درصد بوده و ۲/۵ برابر دنیا است.