اعضای شورای ‌‏مرکزی جبهه‌‏ مشارکت، آذر‌‏ منصوری را برای دو‌‏ سال دیگر به معاون سیاسی دبیر‌‏کل این تشکل انتخاب ‌‏کردند.

همچنین اعضای اصلی و علی‌البدل دفتر سیاسی نیز به مدت دو سال انتخاب شدند. بنابر‌‏این رأی‌گیری اعضای اصلی عبارتند از: محمدرضا خاتمی، هادی سمتی، شمس‌الدین سیاسی‌راد، صحراییان، عباس کوشا، الهه کولایی، مبلغ، علی مزروعی، آذر منصوری ، نصیری و اعضای علی‌البدل: رضا شریفی ، دلارام غنیمی‌فرد، افشین کریمی، اکرم مصوری‌منش.