گراد تهران با دو كشتی گیر المپیكی خود به مصاف سیمان دورود می رود.

در هفته دوم لیگ برتر كشتی آزاد گراد تهران در دورود برابر سیمان این شهر قرار می گیرد كه مجید خدایی سرمربی گراد سعید ابراهیمی و فردین معصومی دو ملی پوش المپیكی خود را در تركیب قرار داده است تا پس از مدت ها به صحنه بیایند. گراد در هفته نخست لیگ برتر استراحت داشت و سیمان دورود پنج بر دو مغلوب نفت شد.

● تركیب گراد تهران مقابل سیمان دورود به ترتیب زیر است :

۵۵ كیلوگرم : فرزاد جعفری (محمد رضایی )

۶۰ كیلوگرم : جلیل لشنی

۶۶ كیلوگرم : نصرالله فدایی

۷۴ كیلوگرم : شاهین كیانیان (صادق گودرزی )

۸۴ كیلوگرم : علیرضا ضیایی

۹۶ كیلوگرم : سعید ابراهیمی

۱۲۰ كیلوگرم : فردین معصومی