قهرمان سابق كشتی آزاد جهان امروز با حضور در سازمان لیگ، قرارداد خود با تیم نفت تهران را به امضا رساند.

گئورگی گوگچلیدزه دارنده طلای جهانی ۲۰۰۱، نقره جهانی ۲۰۰۶ و نفر سوم وزن ۹۶ كیلوی المپیك ۲۰۰۸ بیجینگ امروز با حضور در فدراسیون كشتی قرارداد رسمی خود را با تیم نفت تهران برای حضور در لیگ برتر امضا كرد.

این كشتی گیر در سال های گذشته نیز با تیم سلام جویبار در لیگ ایران حضور یافته بود.

این كشتی گیر گرجی كه یكی از نزدیك ترین حریفان به حاجی مراد گاتسالوف روس محسوب می شود در وزن ۹۶ كیلو تیم نفت را همراهی خواهد كرد.

وی در سال ۲۰۰۱ نیز موفق شده بود علیرضا حیدری كشتی گیر عنوان دار ایران را ضربه فنی كند.