پنجمین واحد نیروگاه خصوصی عسلویه با توان تولید ۱۵۹ مگاوات وارد مدار شد. این نیروگاه در هزار مگاوات طراحی شده است .

به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه برق ایران حاکیست: نیروگاه خصوصی عسلویه از جمله پروژه های مهمی است که توسط بخش غیر دولتی و با سرمایه گذاری شرکت مپنا و به روش ساخت ، اداره و تملک (B.O.O ) اجرا می شود.

نیروگاه عسلویه از نوع گازی و با قابلیت تبدیل به سیکل ترکیبی در حال احداث است که این نیروگاه در شش واحد در حال ساخت است و به این ترتیب تنها یک واحد دیگر از بخش گاز این پروژه باقی مانده است که در آینده ای نزدیک راه ‌اندازی خواهد شد.

هر واحد این نیروگاه ظرفیت تولید ۱۵۹ مگاوات برق را دارد که با تکمیل بخش گاز و راه اندازی هر شش واحد آن ،‌ توان تولید برق نیروگاه عسلویه به حدود یک هزار مگاوات افزایش خواهد یافت که واحد نخست این نیروگاه در آخرین روز سال گذشته راه‌ اندازی شده بود.

جذب و حمایت از سرمایه گذاری خصوصی در صنعت برق از جمله اهداف اجرای این طرح به شمار می رود.

همچنین تامین بخشی از تقاضای شبکه سراسری برق کشور، ‌افزایش پایداری شبکه، بهبود ولتاژ و ‌افزایش ظرفیت تولید برق کشور از دیگر اهداف ساخت نیروگاه عسلویه محسوب می شود.

انتظار می رود که با ساخت این نیروگاه، زمینه های اشتغال و رشد صنعت در منطقه عسلویه بیش از پیش رشد یابد.

در ادامه این گزارش آمده است،‌ پروژه نیروگاه خصوصی عسلویه،‌ از جمله نیروگاه هایی است که به دلیل شرایط جوی منطقه از همه تهمیدات موجود برای جلوگیری از خوردگی تاسیسات استفاده شده است.