مدیرعامل شركت آب و فاضلاب استان تهران با بیان اینكه حجم مصرف آب این استان امسال ۵/۱ میلیارد متر مكعب پیش‌بینی شده بود گفت: طبق آمار هواشناسی در سال آبی جاری نسبت به حداقل پیش بینی‌های موجود استان تهران ۱۸۰ میلیون متر مكعب كمبود آب خواهد داشت.

داوود ملایی افزود: بارندگی‌های اخیر تا حدودی مناسب بود اما اگر این میزان تا حدودی بیشتر باشد نگرانی‌ها تا حدودی برطرف می‌شود.

وی ادامه داد:حجم مصرف آب استان تهران امسال ۵/۱ میلیارد متر مكعب پیش‌بینی شده است بنابراین طبق برآوردهای صورت گرفته از سوی هواشناسی استان تهران ۱۸۰ میلیون متر مكعب كمبود آب خواهد داشت .

وی خاطر نشان كرد:آب تهران از سه منبع سطحی و از سدهای كرج، لار و لتیان تامین می شود بنابراین بارندگی ها باید به شكلی باشد كه سه حوزه آبریز تكمیل و پر شود تا نگرانیها نیز برطرف شود.

وی گفت: در نیمه دوم امسال به غیر از تهران نگرانی خاص را نداریم و در نتیجه سعی می‌كنیم در شهر تهران نیز با احتیاط عمل كنیم، چرا كه ذخیره‌ سه حوزه ابریز تهران پایین است.

وی با بیان اینكه دولت برای گذر از خشكسالی ۱۷۰ میلیارد ریال اعتبار به صنعت آب اختصاص داده است گفت:برای مقابله با آثار خشكسالی حدود ۵۳ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود كه به خاطر حساسیت موضوع، دولت نیز اعتباری معادل ۱۷ میلیارد تومان به این امر تخصیص داد كه تا كنون ۱۰۰ درصد آن پرداخت شده است.