نخستین اردوی تیم ملی كشتی فرنگی پس از المپیك آتن در خانه كشتی برگزار شد. پس از اینكه محمدبنا و كادرش پس از۲ سال هدایت تیم ملی كشتی فرنگی را دوباره برعهده گرفتند، در نخستین اقدام حدود ۴۵ فرنگی كار را به اردو دعوت كردند تا كادر جدید فنی از وضعیت آنها اطلاع پیدا كند اما وقفه۴ ماهه پس از المپیك و رها بودن كشتی گیران باعث شده بود تا اغلب نفرات حاضر شرایط خوبی نداشته و ناآماده باشند. در واقع ضربه ای كه كشتی فرنگی در المپیك خورد، كار را برای كادر جدید بسیار دشوار كرده و باید دوباره همه چیز را از نو بسازند.

در بین نفرات دعوت شده به اردو چهره های المپیكی نیز حضور داشتند كه سامان طهماسبی و مسعود هاشم زاده به دلیل آسیب دیدگی اردو را ترك كرده بودند اما ۳ ملی پوش المپیكی یعنی حمید سوریان، علی محمدی و قاسم رضایی در تمرینات تیم ملی شركت داشتند. سوریان پس از پنجمی در المپیك، حدود۴ ماه هیچ تمرینی نداشته و دوباره سعی می كند تا به كشتی بازگردد. دوری از ورزش در تمرین وی با محسن حاجی پور(عضو تیم ملی جوانان) كاملا مشهود بود اما دارنده ۳مدال طلای جهان نشان داد كه قصد خارج شدن از خاطره تلخ المپیك را دارد.

«قاسم رضایی» ملی پوش وزن ۹۶ كیلوگرم در المپیك نیز با «محمدرضا اكبری» سرشاخ شد. رقیب اصلی او یعنی محمد قربانی نیز در تمرینات آماده تر از سایرین نشان داد تا برای گرفتن دوبنده تیم ملی منتظر یك غفلت از سوی رضایی باشد كه مطمئنا این رقابت به سود هر۲ كشتی گیر خواهد بود البته داود گیل نیرنگ و امیرعلی اكبری ۲كشتی گیر عنواندار ۹۶ كیلوگرم در رده جوانان هستند كه در تمرینات با یكدیگر سرشاخ شدند و جزو رقیبان این وزن حساب می شوند.

«علی محمدی» ملی پوش وزن ۶۶ كیلوگرم در المپیك نیز كه همواره از لحاظ تمرینی و نظم و انضباط الگو بوده، تلاش می كند تا همچنان ملی پوش وزن سوم باقی بماند. محمدرضا قضایی سجاد امیری، محمد فقیری ، یاسین بهرامی پور داود هداوند ، حبیب الله اخلاقی، طالب نعمت پور، بابك قربانی، داود اخباری ، مجتبی كریم فر، ابوذر نورزاده ، امید نوروزی و علیرضا غریبی ، محسن بشین جی از جمله زوجهای تمرینی بودند كه با یكدیگر سرشاخ شدند.

همچنین داود عابدین زاده و حمید ریحانی كه در لیست دعوت شدگان نبودند، با اجازه كادر فنی در تمرینات شركت كردند كه البته فرشاد علیزاده در تمرین با ریحانی آماده تر نشان داد. «بشیر باباجان زاده» نایب قهرمان وزن ۱۲۰ كیلوگرم جوانان جهان نیز به دلیل مصدومیت دست خود را گچ گرفت تا مدتی از تمرین دور شود. علاوه بر محمد بنا، ناصر نوربخش، ایرج قلاوند، جمشید خیرآبادی و سعید شیرزاد تمرینات فرنگی كاران را زیرنظر داشتند. نخستین اردوی تیم ملی دیروز(جمعه) با تصمیم كادرفنی به پایان رسید و قرار است از ۲۵ آذر اردوی بعدی آغاز شود.