دبیر هیئت كشتی استان خوزستان گفت: تیم شركت ملی حفاری در لیگ فصل گذشته فرنگی چیزی جز دردسر برای ما نداشت.

اردوان صاحب با اشاره به عدم حضور این تیم در لیگ ۸۷ اظهار داشت: سال گذشته هیئت كشتی پیگیر حضور این تیم در لیگ فرنگی شد؛ اما با وجود بودجه خوبی كه برای این تیم در نظر گرفته شده بود، نتیجه قابل قبولی به دست نیامد.

وی تاكید كرد: این تیم باید قهرمان لیگ می شد؛ ولی ضعف كادر فنی، سرپرستی و اعمال مدیریت ضعیف، دست به دست هم داد تا این تیم به عنوان سومی بسنده كند. آنها به دلیل استفاده تیم شهدای ۲۸ دی سنندج از كشتی‌گیر خارجی جنجال به پا كردند؛ در حالی كه حضور یك كشتی گیر نباید تاثیری در نتایج داشته باشد.

صاحب خاطر نشان ساخت: تیم حفاری در حد لیگ فرنگی نبود. به همین دلیل، امسال برای لیگ به دنبال آنها نبودیم. تیم های تولیدی مجید و تعاونی مسكن كاویان در لیگ ۸۷ نمایندگان خوزستان در لیگ هستند. استارت برگزاری لیگ فرنگی نیز به زودی زده خواهد شد. همیشه طرفدار برگزاری لیگ هستیم و حتی در سطح استان نیز این رقابت ها را برگزار كرده ایم.