بعد از قهرمانی تیم فرنگی فارس در ایران،‌ كشتی آزاد این استان نیز با استفاده از مربیان شاخص فارس فعال خواهد شد.

فارس همواره یكی از مدعیان رقابت های كشتی فرنگی داخلی بوده؛ اما در رشته آزاد كمتر، مقامی عاید این استان شده است.

براین اساس زین العابدین عرب از سرمایه گذاری روی رشته آزاد استان خبر داد.

در این راستا مسئولیت مدیریت كشتی آزاد استان به پیراحمدی قهرمان سابق جوانان آسیا و جهان سپرده شده و معزالدین آل محمد قهرمان سابق ایران نیز سرمربیگری این تیم را برعهده دارد.

اردوهای استعدادیابی كشتی استان فارس از روز گذشته (جمعه) در سالن تختی شیراز آغاز شده و كشتی گیران در رده های سنی نوجوانان،‌ جوانان و بزرگسالان زیر نظر مربیان در نظر گرفته شده به تمرین می پردازند.