تیم صدرای زیرآب مازندران در هفته دوم لیگ برتر كشتی آزاد نیز همانند هفته اول به استراحت خواهد پرداخت.

طبق برنامه مسابقات، تیم صدرای زیرآب باید در هفته نخست لیگ ۸۷ برابر تیم آزادگان بابل قرار می گرفت كه این دیدار به دلیل خستگی ناشی از حضور در جام اسحاق جعفراف آذربایجان، به تعویق افتاد.

این در حالی است كه در هفته دوم لیگ نیز صدرایی ها روی تشك نخواهند رفت.

پنج تیمی بودن گروه A باعث شده هر هفته یك تیم در این گروه با قرعه استراحت مواجه شود كه طبق برنامه در هفته دوم مسابقات تیم صدرا به استراحت خواهد پرداخت.

براین اساس یكی از پنج نماینده مازندران،‌ روز دوشنبه هفته آینده نیز مبارزه ای پیش رو نخواهد داشت تا كار خود در این دوره از مسابقات را از هفته سوم لیگ در روز ۲۵ آذر آغاز كند.

این تیم اولین مبارزه خود را برابر تیم نفت قهرمان فصل گذشته مسابقات در زیرآب برگزار می كند.

صدرا سرمربی ندارد و محمدحسین دباغی، عقیل حیدری، حامد عباسپور،‌ كوروش عزیزی و محمد جانبازی هدایت این تیم را بر عهده دارند.