محمد احصایی هنرمند مطرح نقاشی و گرافیك معتقد است برگزاری آرت اكسپوی رسمی ایران، اقدامی جدی در جهت تعدیل قیمت آثار هنری است كه این موضوع هم به نفع هنرمندان و هم به نفع گالری‌داران خواهد بود.

محمد احصایی در گفت‌وگو با ستاد خبری آرت اكسپوی رسمی ایران، ‌درباره برگزاری آرت اكسپو گفت:زمانی كه دولت نمایشگاه فروش آثار هنری برپا می‌كند، مردم تصور می‌كنند می‌توانند با قیمت‌های بسیار پایین آثار هنری را خریداری كنند،‌ در حالی كه هدف از برپایی اكسپو از سوی دولت، تشویق نهادهای دولتی به خرید آثار هنری است.

وی تاكید كرد: كار دولت پیش از هر چیز انجام كاری است كه با اهمال مواجه شده است و آن به جریان انداختن بودجه‌ای است كه وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی در اختیار دارند و می‌توانند برای خرید آثار هنری هزینه كنند.

احصایی گفت: پیش از آن كه مردم را تشویق به خرید آثار هنری كنیم باید دولت‌مردانمان را كه فرصت پرداخت به هنر را نداشته‌اند،‌ با هنر آشنا كنیم و به خرید این آثار تشویق كنیم.

وی در ادامه گفت:تجربه ثابت كرده است در اموری كه از سوی دولت برگزار می‌شود چون حالت ارشاد كردن دارد، همشه نگاه از بالا به پایین وجود دارد و آن چه اتفاق می‌افتد چندان مطابق میل مردم نیست، بنابراین بهتر است دولت بیشتر به عنوان حامی در برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری حضور داشته باشد تا صرفا برگزار كننده یك رویداد هنری.

احصایی در ادامه با تاكید بر مدیریت صحیح فرهنگی تصریح كرد: هر فعالیتی كه در جهت تعالی فرهنگ و هنر ایران زمین انجام شود، كار بسیار مباركی است كه باید در جهت سلامت فكری و روانی مردم جامعه باشد و مورد حمایت قرار بگیرد.

این هنرمند جهانی همچنین برگزاری آرت اكسپوی رسمی ایران را اقدامی در جهت تعدیل قیمت‌های آثار هنری دانست و گفت: نكته بسیار خوبی كه در برگزاری آرت اكسپوی رسمی ایران اتفاق می‌افتد، اقدام جدی در جهت تعدیل قیمت‌های آثار هنری است كه هم به نفع هنرمندان و هم به نفع گالری‌داران خواهد بود و باعث می‌شود كه هنرمندان هم بیشتر كار كنند تا آثار بیشتری را وارد خانه‌های مردم كنند.