مدیر عامل شرکت توانیر استفاده از برق هسته‌ای به عنوان انرژی سالم را نیازی غیرقابل انکار و ضروری جهت حرکت در مسیر سند چشم انداز توصیف و ابراز امیدواری کرد در سال جاری بیش از ۲۸۰۰ مگاوات برق توسط نیروگاه‌های حرارتی وارد مدار شود.

محمد بهزاد با اشاره به شرایط کشور در عرصه استفاده از انر‍ژی برق اظهار داشت: در سال جاری بیش از ۲۸۰۰ مگاوات برق توسط نیروگاه‌های حرارتی کشور به مدار کشور وارد می شود که تا به امروز بیش از ۱۷۰۰ مگاوات آن تامین شده است و مابقی طی ماههای آتی به شبکه برق سراسری کشور متصل خواهد شد.

● مصرف برق کشور در سال آینده

وی درباره احتمال کمبود برق مصرفی مردم طی سال‌ آینده افزود: پیش بینی ما این است که سال آینده مصرف برق کشور حداکثر بین ۴۱ تا ۴۲ هزار مگاوات خواهد بود. این در حالی است که تولید نیروگاه‌های حرارتی ما در سال جاری حداکثر بین ۳۲ تا ۳۳ هزار مگاوات بوده است که بر این اساس، برنامه ریزی دقیقی صورت گرفته است تا ایام تابستان سال آینده به طور عملی ۳ تا ۴ هزار مگاوات برق به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شود.

● توزیع ۲۵ میلیون لامپ کم مصرف یارانه ای

مدیرعامل شرکت توانیر با تشریح اقدامات صورت گرفته برای پر کردن خلاء موجود کشور در زمینه برق رسانی، ادامه داد: در این چارچوب اقدامات بسیاری صورت گرفته و برنامه‌های فراوانی هم در حال اجراست؛ برنامه ما برای توزیع لامپ‌های کم مصرف به طور فعال ادامه دارد و تا به امروز بیش از ۲۵ میلیون لامپ کم مصرف یارانه‌ای در نقاط مختلف کشور توزیع شده است.

بهزاد همچنین گفت: علاوه بر پیگیری جدی اموری چون توزیع گسترده لامپ‌های کم مصرف در کشور، مسئله بهسازی نیروگاه‌های موجود که به امر تولید برق اختصاص یافته اند نیز در دستور کار قرار دارد؛ به هر حال تمام تمهیدات لازم اندیشیده شده است تا در سال آتی، با کم بود برق مورد نیاز مردم مواجه نشویم.

وی با اشاره به خشکسالی سال گذشته در کشور، اساسی ترین راه پیشگیری از قطع برق را صرفه جویی در مصرف برق عنوان کرد و گفت: باید تا جایی که امکان دارد فاصله تولید و مصرف برق در کشور را کم کنیم چرا که طبعا هر چه صرفه جویی مردم بیشتر شود، مشکلات کشور در بخش انر‍ژی و به ویژه برق، کاهش خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت توانیر نتیجه گیری کرد: طبعا با توجه به شرایط ویژه‌ای که امروز جمهوری اسلامی ایران در صحنه‌های مختلف با آن مواجه است و مجموع مسائل یاد شده، باید دستیابی به فن آوری صلح آمیز هسته‌ای با هدف دستیابی به انرژی سالم و تضمین شده را بیش از پیش و به طور جدی پیگیری کنیم.