وزیر نیرو در پاسخ به اینكه وزارت نیرو از جمله دستگاه‌هایی است كه در اجرای اصل ۴۴ و در امر واگذاری كند عمل كرده است اظهار داشت: وزارت نیرو تاكنون بیش از ۹۵ درصد سهام خود در ۱۰۰ شركت كه سهامدار آن بوده را از طریق بورس یا مزایده واگذار كرده است.

سید پرویز فتاح افزود: به هیچ وجه این موضوع صحیح نیست كه وزارت نیرو در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و در امر واگذاری كند عمل كرده است چرا كه آمارهای واگذاری و برگزاری مزایده ها حاكی از عزم جدی وزارت نیرو در این زمینه می دهد.

وی با بیان اینكه تا پایان برنامه چهارم توسعه تمام شركتهای باقیمانده را واگذار می كند ادامه داد: وزارت نیرو تاكنون بیش از ۹۵ درصد سهام خود در ۱۰۰ شركت كه سهامدار آن بوده را از طریق بورس یا مزایده واگذار كرده است و تاكنون تمامی این شركتها كاملا خصوصی شده‌اند و واگذاری سهام شركتهایی مانند مپنا و ایران‌ترانسفو نیز در دستور كار است كه با بهبود وضعیت بورس این اقدام نیز عملی خواهد شد.

وزیر نیرو با تاكید بر این كه خصوصی‌سازی در صنعت برق ایران در چند بخش صورت گرفته است و واگذاری احداث نیروگاهها به بخش خصوصی از دیگر اقداماتی است كه در این جهت انجام شده است خاطرنشان كرد:وزارت نیرو منتظر فرصتی است كه تمام شركتهای باقیمانده را در فضای مناسب در بورس واگذار كند بنابراین سعی می كند تا پایان برنامه چهارم توسعه این كار را به اتمام برساند.

فتاح اظهار داشت: مرحله دیگر كار وزارت نیرو واگذاری احداث نیروگاه به بخش خصوصی بوده كه در این زمینه نیز خوب پیش رفته است و الان نیروگاههایی وجود دارد كه توسط بخش غیردولتی ساخته و وزارت نیرو از آنها برق تولیدی را خریداری می كند.

وی با اشاره به وضعیت برق كشور گفت: ایران در حال حاضر از نظر ظرفیت نصب شده برق در دنیا رتبه هجدهم و در خاورمیانه رتبه اول را داراست بطوریكه ظرفیت نصب شده نیروگاهی در كشور در حال حاضر ۵۱ هزار مگاوات است كه با افزایش ۴ هزار مگاوات تا تابستان سال ۸۸ این رقم به ۵۵ هزار مگاوات می رسد.