معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: خاموشی های اعمال شده در سال جاری موجب شد تا بیش از ۸ میلیارد كیلووات ساعت كاهش مصرف برق را داشته باشیم.

عباس علی آبادی اظهار داشت:نیاز برق در پیك مصرف در فصل تابستان حدود ۳۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات بود كه به دلیل كمبود تولید انرژی خاموشی در فصل تابستان انجام شد اما موضوعی كه حائز اهمیت است این است كه همین اعمال خاموشی موجب شد تا ۱/۸ میلیارد كیلووات ساعت كاهش مصرف برق داشته باشد.

وی با بیان اینكه براساس برآوردها در تابستان سال آینده در زمان پیك مصرف، ۴۲ هزار مگاوات برق نیاز داریم اظهار داشت: برای روشن بودن یك لامپ ۱۰۰ وات برای یك ساعت، ۲۰۰ تومان هزینه می‌شود كه این امر مصداق بارز و واضح اسراف انرژی است.

معاون امور برق و انرژی وزارت نیرو افزود: تولید برق در سال آینده حدود ۳۵ هزار مگاوات خواهد بود و این در حالی است كه حداكثر توان تولید برای ساخت نیروگاه جدید ۳۹۰۰ مگاوات است، بنابراین این بدان معناست كه در حدود ۲۵۰۰ مگاوات كمبود انرژی وجود دارد.