وزیر نیرو از اخذ مجوز بانك مركزی برای تامین اعتبار ساخت ۷ نیروگاه بزرگ در كشور به صورت اضطراری خبر داد. «پرویز فتاح» درگفت و گو با برنا، با بیان این مطلب گفت: در حال حاضر احداث نیروگاه های برق به سرمایه گذاری های بسیار پر هزینه ای نیاز دارد، به طوری كه برای ساخت هر نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی به ۲۰۰ میلیارد تومان و هر نیروگاه ۲ هزار مگاواتی به ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد.وی با تاكید به این كه هم اكنون بخش خصوصی آن قدر رشد پیدا نكرده كه این میزان آورده برای ساخت نیروگاه های برق را تامین كند، تصریح كرد: از این رو وزارت نیرو قصد دارد برای مشاركت بیشتر شركت های خصوصی برای ساخت نیروگاه شرایط اخذ تسهیلات بانكی یا برداشت از حساب ذخیره ارزی را فراهم كند. فتاح ادامه داد: در زمان مراجعه شركت های خصوصی فعال در این بخش به بانك ها، اعلام می شود كه ابتدا باید بانك عامل مشخص كنید، سپس تضمین می خواهند و در نهایت بانك ها با محدودیت پرداخت منابع مواجه هستند.وزیر نیرو با بیان این كه بانك ها با توجه به الزامات قانونی از پرداخت بیش از ۲۰ درصد سرمایه خود به یك مشتری منع شده اند اظهارداشت: این موضوع موجب شده تا بخش خصوصی از تامین سرمایه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومانی ساخت نیروگاه عاجز بماند.وی از مذاكرات صورت رفته با رئیس كل بانك مركزی برای حل مشكلات و موانع پرداخت تسهیلات بانكی به شركت های خصوصی علاقه مند به ساخت نیروگاه در كشور خبر داد و افزود: در این راستا موانع پرداخت محدودیت سقف ۲۰ درصدی منابع حل شده است؛ ضمن این كه بانك مركزی مجوز لازم را به بانك های عامل را داده است.وی گفت: بانك مركزی تامین اعتبار ساخت ۷ نیروگاه جدید را به بانك ها اعلام كرده كه با تامین اعتبار، شرایط برای آغاز عملیات ساخت این نیروگاه ها تا پایان سال فراهم است.