رئیس سابق فدراسیون كشتی گفت: از پذیرش پست سرمربیگری تیم ملی آزاد بزرگسالان از سوی غلامرضا محمدی و محسن كاوه تعجب كردم.

پرویز سیروس پور اظهار داشت: این افراد از جمله كسانی بودند كه یزدانی خرم را قبلا زیر سوال برده بودند و از فدراسیون انتقاد می كردند. حرف هایشان در روزنامه ها به ثبت رسیده است؛ اما به محض اینكه از آنها دعوت به همكاری شد، كار را پذیرفتند.

وی افزود: از این اتفاق تعجب كردم چون اگر این آدم‌ها نیز مسئولیت را بر عهده نمی گرفتند، مشخص می شد جامعه كشتی خواهان محمدرضا یزدانی خرم نیست.

سیروس پور تصریح كرد: وقتی راس هرم درست نباشد، نمی توان از زیر مجموعه ها انتظار نتیجه گیری داشت. در گروی اعمال مدیریت صحیح است كه می توان كشتی را به روزهای اوجش رساند. اگر از این مهره ها در تیم های نوجوانان و جوانان استفاده می شد نتیجه بهتری به دست می آمد؛ اما در تیم بزرگسالان بعید می دانم نتیجه مطلوب باشد.