به گفته معاون وزیر نیرو در امور انرژی و برق میزان هدررفت برق در شبکه توزیع در سال گذشته ۲۷ میلیارد کیلووات ساعت بوده است. این در حالی است که به گفته کارشناسان میزان هدر روی انرژی در شبکه های توزیع، تولید و انتقال برق کشور بیش از ۳۰ درصد است.

● نیاز ۴۲ هزار مگاوات برق در تابستان ۸۸

عباس علی آبادی اظهار داشت: «تولید برق در سال گذشته بیش از ۲۰۵ میلیارد کیلووات ساعت بوده که از این مقدار ۱۵۵ میلیارد کیلووات ساعت آن شناسایی و بیش از ۲۷ میلیارد کیلووات ساعت آن درشبکه توزیع برق اتلاف شده است.»

وی با بیان اینکه با بهینه سازی و بازسازی شبکه و تاسیسات برق می توان تلفات انرژی را در شبکه کاهش داد، گفت: «براساس پیش بینی ها و برآوردها نیاز برق در فصل تابستان سال آینده در زمان پیک مصرف، ۴۲ هزار مگاوات خواهد بود و این در حالی است که در تابستان امسال این میزان ۳۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات بود.»

علی آبادی افزود: «امسال به میزان شش هزار مگاوات برق از نیروگاه های برقابی تولید خواهد شد که روی رودخانه کارون احداث شده است و هزار مگاوات برق هم از سدهای کرخه و دز حاصل می شود.»

● خسارت های مالی به دلیل اتلاف برق

یک مقام آگاه در گفت وگو با «سرمایه» در این باره می گوید: «ارزش برقی که در خطوط انتقال برق ایران سالانه هدر می رود، حدود ۱۲۰۰میلیارد تومان برآورد می شود که معادل ۱۷ هزار گیگاوات ساعت (۱۷ میلیون کیلوولت ساعت) است.»وی افزود: «در صورتی که قیمت تولیدی هر کیلووات ساعت برق مصرفی را در کشور ۷۰ تومان در نظر بگیریم، با احتساب هدرروی سالانه ۱۷ میلیون کیلووات ساعت برق (۱۷ هزار گیگاوات ساعت) در شبکه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان ارزش برقی است که در خطوط انتقال برق ایران هدر می رود.»

وی گفت: «هر لحظه شش هزار مگاوات برق در شبکه های توزیع، تولید و انتقال هدر می رود که از این میزان

سه هزار و ۵۰۰ مگاوات آن به دلیل مشکلات فنی و رفع آن گریز ناپذیر بوده و دو هزار و ۵۰۰ مگاوات آن قابل حل است.»

در عین حال چندی پیش علی آبادی در مصاحبه ای عنوان کرد؛ وزارت نیرو درصدد است تا از طریق شناسایی برق های غیرمجاز و جلوگیری از طراحی های نامناسب شبکه های برق، هزار و ۵۰۰ مگاوات از این میزان را جبران کند.

در این راستا در صورت تحقق این امر ۱۲ درصد از میزان هدر روی برق در شبکه های توزیع کاهش خواهد یافت و میزان هدر روی برق در شبکه ها از ۳۰ به ۱۸ درصد کاهش خواهد یافت.

این مقام آگاه در وزارت نیرو در ادامه اظهار کرد: «در حال حاضر نرم جهانی هدرروی برق در جهان

۱۲ درصد است، این در حالی است که این میزان در کشورمان حدود ۳۰ درصد است که ۵/۱۷ درصد از این هدرروی مربوط به شبکه های توزیع و ۵/۱۲ درصد مربوط به شبکه های تولید و انتقال برق است.»

وی تاکید کرد: «در صورتی که هزینه اولیه برای جلوگیری از هدررفت برق اختصاص یابد تا بیش از ۱۰ درصد می توان هدر روی برق را کاهش داد.»

منظر ویسی