شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با همکاری شورای اصناف کشور، لامپ های پرمصرف مشترکان تجاری را جمع آوری می کنند. سعید مهذب تهرانی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با اعلام خبر فوق گفت: به منظور گسترش فرهنگ صرفه جویی و اصلاح الگوی مصرف برق، طرح ملی مشارکت اصناف در بهینه سازی مصرف برق اجرا می شود. وی افزود: این طرح از ۲۲آذرماه جاری به مدت یک هفته آغاز خواهد شد و این شرکت پس از اطلاع رسانی لازم در این خصوص از کسبه تهران برای جمع آوری لامپهای پرمصرف خود دعوت خواهد کرد. این شرکت در هفته مذکور در ۱۰۰نقطه از شهر تهران نسبت به جمع آوری لامپهای پرمصرف، توزیع لامپ کم مصرف و تعویض کنتورهای مکانیکی اقدام می کند. وی ارائه روشهای کاهش مصرف برق، برپایی غرفه های مختلف مدیریت مصرف، توزیع لامپهای یارانه ای کم مصرف، نظرسنجی و انتخاب مشترکان نمونه در هر بخش و اعطای جوایز نفیس به آنان را از برنامه های پیش بینی شده در این طرح عنوان کرد. به گفته مهذب تهرانی، در این طرح توزیع کنندگان متعددی از جمله فروشگاههای شهروند، تعاونی های محلات، غرفه های بسیار در سطح شهر و همچنین مناطق برق ۲۱گانه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ همکاری خواهند کرد.