مدیرعامل شركت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت : هم اینك ۲۵۰ هزار مشترك برق در این استان وجود دارد و ۷۵ درصد مصرف انرژی برق این استان مربوط به بخش خانگی است .

مهندس سیدرضا رضوی در نشست با كاركنان شركت توزیع نیروی برق بوشهر افزود : اگر هر مشترك برق در این استان وسایل برقی با راندمان و بازدهی بالا و كم مصرف انتخاب كند نه تنها باعث كاهش هزینه برق مصرفی میشود بلكه از نگاه ملی نیز در كاهش پیك بار شبكه و افزایش ضریب بار شبكه موثر است . وی اظهار داشت : پیك بار استان بوشهر در سال گذشته ۹۷۰ مگاوات بود كه امسال به یكهزار و ۷۵ مگاوات افزایش یافته است . رضوی گفت : یكی از مهمترین عوامل ایجاد پیك مصرف افزون بر روشنایی استفاده از وسایل برقی غیرضروری در ساعت های اوج بار است كه مشكلات فراوانی برای تامین برق مناسب ایجاد می كند. وی اضافه كرد : ارایه برق مطمئن و پایدار نیازمند رعایت الگوی مصرف توسط مشتركین است . مدیرعامل شركت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت : فرایند تولید انتقال و توزیع برق به عنوان انرژی پاك بسیار بالا است كه هزینه های آن به اقتصاد ملی و در نتیجه بر جامعه تحمیل می شود.

وی افزود : چگونگی مصرف برق از عوامل تاثیرگذار در هزینه های تامین این نوع انرژی است و میتوان با رعایت الگوی مناسب مصرف نقش مثبتی در كاهش روند رشد مصرف داشت . این مقام مسئول یادآور شد : بخش زیادی از ۷۵ درصدی مصرف انرژی خانگی مشتركین استان بوشهر با رعایت الگوهای مصرفی بدون از دست دادن رفاه و با استفاده صحیح منطقی و بخردانه از انرژی برق صرفه جویی كرد. وی گفت : مصرف بالای برق در بخش خانگی موجب سوق دادن یارانه دولتی به بخش غیرمولد می شود.