مدیرعامل آبفای استان تهران خواستار توجه ویژه به اعتبارات بخش آب و فاضلاب كشور و استان تهران شد و گفت كه به نظر می رسد استان تهران با كمبود بارش نسبت به پیش بینی های صورت گرفته مواجه شود. داوود ملایی با اشاره به اینكه در ۵۴ شهر استان تهران برغم خشكسالی، مشكل خاصی نداشتیم، افزود: چون بیش از ۷۰ درصد آب شرب استان از آب های سطحی بدست می آید حجم ذخایر سدها كم شده و در بارش های اخیر نیز رواناب جاری نشده است. مدیرعامل آبفای استان تهران اعلام كرد: در حال حاضر بارندگی های موجود برای ما سودی ندارد و در ذخیره سازی تاثیر گذار نیست. وی درباره ذخایر سدها گفت: از ابتدای سال آبی جدید (سال ابی از مهرماه آغاز می شود) در حوزه آبریز كرج ۵۵ میلی متر بارندگی داشتیم كه در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۸و نیم درصد افزایش نشان می دهد اما ذخیره پشت سد، كمتر است. وی اضافه كرد: حجم مفید آب سد كرج در زمان مشابه پارسال ۱۲۲میلیون متر مكعب بود كه هم اكنون به ۹۴ میلیون متر مكعب رسیده است. مدیر عامل آبفای استان تهران در باره حوزه آبریز لتیان نیز افزود: بارندگی در این حوزه در سال آبی جاری ۶۴ میلی متر است در حالی كه پارسال ۶‎/۵میلی متر بود.ملایی ادامه داد: در سال آبی جدید در حوزه آبریز لار ۱۳۰ میلی متر بارندگی داشتیم كه از مدت مشابه پارسال ۲و نیم میلی متر بیشتر است. وی اضافه كرد: حجم مفید آب سد لار در زمان مشابه پارسال ۸۵ میلیون مترمكعب بود اما امسال به صفر رسیده است. مدیر عاملآابفای استان تهران كمبود آب در استان را در سال ۸۷ حدود ۱۸۰ میلیون متر مكعب اعلام كرد و گفت: برای جبران آن ۱۴۰ حلقه چاه حفر و ۱۱۷ حلقه چاه تجهیز و بهره برداری شد. ملایی گفت: ۵۳ میلیارد تومان پیش بینی اعتبار برای گذر از بحران خشكسالی بود كه با عنایت دولت ۱۷۰ میلیارد ریال به صورت ۱۰۰ درصد تخصیص داده شد، با احتساب دیگر اعتبارات از طرف دولت برای منابع آب، ۲۳۰ میلیارد ریال اعتبار و در بخش عمران شهری ۵۳۰ میلیارد ریال دریافت شد. وی سر جمع اعتبارات دولتی و منابع عمومی را هزار و ۲۰ میلیارد ریال عنوان كرد و گفت: بودجه بخش آب و فاضلاب باید بیش از گذشته افزایش یابد.ملایی انتقال آب ماملو به تهران را سبب انتقال ۱۰۰ میلیون متر مكعب آب به تهران عنوان كرد و گفت: در حال حاضر خط انتقال این طرح آبرسانی نزدیك به ۲۵ درصد پیشرفت فیزیكی داشته و اعتبار این طرح برای سال آینده سه برابر و به ۳۰ میلیارد تومان رسیده است. مدیرعامل آبفای استان تهران در خصوص آلودگی آب تهران نیز تاكید كرد: از آنجایی كه فقط ۲۳ درصد از آب تهران در مواقع غیر خشكسالی از آبهای زیرزمینی تهیه می شود، این آبها مطمئنا از حفاظت كیفی بالایی برخوردار خواهند بود؛ اما چاهی كه دچار مشكل به لحاظ سلامت باشد قطعا از مدار خارج می شود. این مقام مسئول درخصوص تعرفه ها گفت: هر چیزی كه به ما كمك كند تا خدمات رسانی را گسترش دهیم، استقبال خواهیم كرد. وی از تنظیم تعرفه های آب خبر داد و گفت: قیمت پیشنهادی ما، قیمت تمام شده آب یعنی ۲۲۰ تومان است.