قهرمان سابق كشتی آزاد جهان برای همراهی تیم راه آهن مشهد در رقابت های لیگ برتر، این هفته به ایران می آید.

بعد از جراحی زانوی آندری استادنیك اوكراینی، آلن دودایف روس برای حضور در ایران و همراهی راه آهن مد نظر این تیم مشهدی قرار گرفت.

به گفته جواد عرفانیان مربی این تیم، دودایف روز پنج شنبه هفته جاری به همراه همسرش وارد ایران می شود.

به نظر می رسد او اولین كشتی گیر خارجی باشد كه تیمش را در لیگ همراهی می كند.

تورج لارودی رئیس سازمان لیگ در مورد وضعیت كشتی گیران خارجی تیم های لیگ برتری به فارس گفت: تاكنون درخواست تیم های گراد و راه آهن برای جذب كشتی گیر خارجی به دست ما رسیده است و نفتی ها نیز امروز درخواست می دهند. گراد خواهان جذب دلشاد منصوراف و آدام باتیروف است. راه آهنی ها نیز آلن دودایف و ابراگیم آلداتوف را می خواهند. با توجه به این كه نامه درخواست روادید برای دودایف را به وزارت امور خارجه ارسال كرده ایم فكر می كنم او این هفته وارد ایران شود و در هفته دوم لیگ تیم راه آهن را همراهی كند.