از بین قهرمانان پنج دوره برگزاری رقابت های لیگ برتر كشتی آزاد، تیم های پاس و دانشگاه آزاد در مسابقات لیگ ۸۷ غایب هستند.

دور اول مسابقات برتر كشتی آزاد در سال ۸۲ با نام جام عبدا... موحد آغاز شد كه پاس تهران، دانشگاه آزاد اسلامی،‌ راه آهن مشهد و صنام مازندران در رده های برتر قرار گرفتند.

دور دوم این مسابقات در سال ۸۳ و با نام جام پوریای ولی برگزار شد و رده های نخست به تیم های نفت تهران، راه آهن مشهد، پاس تهران و پرسپولیس تهران اختصاص یافت.

در سال ۸۴ این مسابقات به نام جام ریاست جمهوری لقب گرفت و تیم های نفت تهران،‌ پاس تهران، جویبارلوله مازندران و پیام ارتباطات چهار تیم برتر شدند.

چهارمین دوره رقابت های لیگ برتر كشتی آزاد در سال ۸۵ با نام جام پیامبر اعظم برگزار شد و رده های نخست به تیم های دانشگاه آزاد اسلامی، نفت تهران، راه آهن مشهد و گل گهر سیرجان اختصاص یافت.

در پنجمین دوره این رقابت ها كه سال گذشته به نام جام شهدا برگزار شد، تیم های نفت تهران، صنایع و معادن همدان، راه آهن مشهد و گاز مازندران چهار تیم برتر شدند.

ششمین دوره این مسابقات با حضور تیم های نفت تهران، گاز مازندران، راه آهن خراسان، نیروی زمینی ارتش، صدرای زیرآب مازندران، آزادگان بابل، گراد تهران، سیمان دورود، KSB كلاردشت، موسسه عسگری محمدیان و صنایع و معادن همدان از روز دوشنبه ۱۱ آذر ماه آغاز شد.

از بین قهرمانان فصول گذشته، تیم های پاس تهران و دانشگاه آزاد اسلامی در این دوره از مسابقات حضور ندارند.

این در حالی است كه دانشگاهی ها سال گذشته در لیگ فرنگی تیمداری كرده بودند.