در بین چهار میزبان هفته اول رقابت های لیگ برتر، گاز مازندران تنها تیمی بود كه به پیروزی دست یافت.

هفته نخست لیگ برتر كشتی آزاد از روز گذشته در چهار شهر تهران،‌ ساری و دورود آغاز شد.

تیم های نفت تهران، راه آهن مشهد،‌ گاز مازندران و صنایع و معادن همدان برابر تیم های خود به پیروزی رسیدند.

این در حالی بود كه از این جمع برنده ها سه تیم میهمان بودند و تنها میزبانی كه برابر حریفش به پیروزی رسید تیم گاز بود كه با اقتدار از سد KSB كلاردشت گذشت.

تیم راه آهن در تهران شكست را به نیروی زمینی تحمیل كرد.

صنایع و معادن همدان در ساری برابر تیم عسگری محمدیان به پیروزی رسید.

در دیگر دیدار سالن سیدرسول حسینی ساری، KSB مقابل گاز تن به شكست داد.

نفت تهران نیر در دورود میهمان تیم سیمان بود كه برابر این تیم به برتری دست یافت.