دارنده چهار طلای كشتی جهان گفت: به جای امروز، باید از ۲ سال پیش به مربیان جوان اعتماد می كردیم.

ابراهیم جوادی اظهار داشت: استفاده از مربیان جوان جز سود، چیز دیگری برای كشتی ما ندارد؛‌ اما باید توجه داشت كه بدون حمایت و پشتیبانی نمی توانند كاری انجام دهند. همانطور كه در مقطعی به علیرضا حیدری میدان داده شد؛ اما به دلیل نداشتن استقلال عمل، خیلی زود كار را رها كرد و سراغ زندگی خودش رفت.

وی تاكید كرد: باید خیلی زودتر سراغ این مربیان می رفتیم. در واقع، بیش از ۲ سال و نیم وقت و سرمایه های مان به هدر رفت.

رئیس سابق هیئت كشتی كرج خاطر نشان ساخت: مشكل كشتی ما بحث مدیریتی است. مگر معزی پور و برزگر توانستند چیزی را تغییر دهند كه امروز كادر جدید تیم ملی معجزه كنند. كشتی بی برنامه است و كارها روی روال انجام نمی شود. در شرایطی می توانیم موفقیت كشتی را متصور شویم كه در همه سطوح از افراد كاردان استفاده شود.