در سال های اخیر تعداد پروژه های عمرانی نیمه تمام به ویژه پروژه های آبی افزایش یافته است اما بسیاری از آنها هنوز نیمه تمام هستند. پیمانکاران دلیل تاخیر پروژه های آبی را کمبود منابع مالی و نبود نیروی متخصص می دانند، ضمن اینکه از دیگر معضلات همگام نشدن نیروی متخصص با توسعه طرح های عمرانی بوده است. گفت وگویی با سعید نیریزی، مدیرعامل یک شرکت پیمانکاری کشور در این خصوص انجام شد که در ادامه می خوانید. ---

● با توجه به عقب ماندگی و تاخیر در اتمام پروژه های نیمه تمام بخش آب کشور مشکلات پیمانکاران در این بخش چیست؟

▪ عمده ترین مشکلات پیمانکاران کمبود بودجه و اعتبار در تزریق پروژه ها محسوب می شود همچنین کم بودن تعداد پیمانکاران مجرب از لحاظ کمی و کیفی از دیگر مشکلات تاخیر در پروژه ها محسوب می شود. این در حالی است که اکثر پیمانکاران به منابع مالی که دولت تزریق می کند وابستگی صددرصد دارند و به اعتبارات دولت در پروژه هایشان متکی هستند.

● چرا پیمانکاران به منابع مالی دولت متکی هستند؟

▪ برخی از پروژه ها فراتر از توان مالی دولت برنامه ریزی شده اند و اعتبارات ملی و منطقه ای جوابگوی پروژه های عمرانی و آبی کشور نیست به همین منظور پیمانکاران برای تامین منابع پروژه ها دچار مشکل شده اند.

● چه راه حلی برای رفع این مشکل توصیه می کنید؟

▪ باید از منابع مالی دیگری همچون فاینانس استفاده شود تا بتوان در چرخه کار پیمانکاران شرایطی را فراهم کنیم که سرمایه داران و بانک های ایرانی بتوانند منابع مالی شان را در یک روند امن و قابل اعتماد سرمایه گذاری کنند. این در حالی است که الان این شرایط فراهم نیست ضمن اینکه تحریم های موجود منجر شده است اروپاییان کمتر در عرصه سرمایه گذاری کشورمان شرکت کنند. بنابراین با تبلیغاتی که از سمت سفارتخانه های ایران در کشورهای همسایه و آسیای جنوب شرقی انجام می شود، می توان به جذب این سرمایه گذاری ها در کشور پرداخت.

● دیگر مشکلات و معضلات پیمانکاران در بخش پروژه های آبی چیست؟

▪ هم اکنون با توجه به منابع مالی و گستردگی پروژه ها، نیروی فنی مجرب متناسب با حجم کار در کشور افزایش نیافته، زیرا بعد از انقلاب ما رشد چشمگیری در سرعت توسعه پروژه های عمرانی به ویژه در بخش آب داشته ایم و این در حالی است که نیروی انسانی همزمان با این روند رشد، نتوانسته حرکت کند. ضمن اینکه یکی دیگر از مهم ترین مشکلات پیمانکاران بخش آب کشور کمبود نیروی انسانی مجرب به شمار می آید و این کمبود به دلیل رشد سریع اجرای پروژه های عمرانی در کشور است؛ با کمک گرفتن از تخصص فنی سایر کشورها این کمبودها جبران خواهد شد تا سطح آموزش فنی و علمی پیمانکاران و نیروی انسانی کشور نیز ارتقا یابد و در نهایت از دیگر کارهایی که باید انجام شود برنامه ریزی متناسب برای پروژه های در حال اجراست.

منظر ویسی