هئیت كشتی استان قم در حال حاضر علاوه بر بودجه ی مصوبی كه از سوی فدراسیون كشتی دریافت می كند به صورت مستقل و از طریق اسپانسر ها هم درآمد زایی دارد.

محسن حلوایی گفت: سالیانه بودجه ی تایین شده ی خاصی كه معادل با ۵۰۰ هزار تومان برای هر سه ماه است را از سوی فدراسیون كشتی دریافت می كنیم.

وی افزود: خوشبختانه اسپانسر ها هم دركشتی استان قم وارد شده اند كه این موضوع می تواند سبب پیشرفت هرچه بیشتر كشتی در این استان شود.

رئیس هیئت كشتی استان قم در خصوص عمل كردن به برنامه های مد نظر خود خاطر نشان ساخت: برنامه های هیئت كشتی قم طبق برنامه ی ارائه شده به فدراسیون در حال اجرا است و در این بین هیچ مشكلی نخواهیم داشت.

وی در ادامه تصریح كرد: درابتدای هر سال هدف خود را از قبل مشخص كرده و در طول سال تلاش می كنیم تا بتوانیم به اهدافمان جامه عمل بپوشانیم.

رئیس هئیت كشتی استان قم در پایان اذعان داشت: امسال عملكرد قابل قبولی داشته ایم و تاكنون ۱۳ تیم را به تورنمنت های گوناگون اعزام كرده ایم.