رئیس هیئت كشتی مازندران گفت: برای آنكه كادر فنی جدید تیم ملی موفق عمل كنند، باید بستر لازم را برای آنها ایجاد كرد.

اصغر ثمربخش اظهار داشت: فدراسیون كشتی مربیانی را انتخاب كرد كه در مسابقات جهانی بوداپست نیز مسئولیت تیم را بر عهده داشتند. آنها انگیزه زیادی برای كار كردن دارند و از توانمندی های زیادی در امر مربیگری برخوردارند. با این حال به حمایت پیشكسوتان و اهالی كشتی نیاز دارند. باید برای آنها دلگرمی ایجاد كرد تا در بستری آرام و بی حاشیه كار كنند.

وی تاكید كرد: قطعا انتخاب این كادر در موفقیت كشتی گیران مازندرانی بی تاثیر نخواهد بود. به هر حال مربیان ما كشتی گیران شان را آماده تحویل تیم ملی می دهند و این هنر كادر فنی است تا توانایی های آنها را در مسابقات رسمی به كار بگیرند. با توجه به شناختی كه از این مربیان جوان دارم آنها را گزینه های خوبی برای تیم ملی می دانم.

رئیس هیئت كشتی مازندران خاطر نشان ساخت: غلامرضا محمدی در دوره قهرمانی، كشتی گیر خوب، زیرك و باهوشی بود كه كارنامه خوبی نیز در مربیگری دارد. محسن كاوه نیز مربی قابل قبولی است. آنها اگر سلامت كار كنند اثرات آن را حتما در كشتی مشاهده خواهیم كرد. در این راه باید همه از مربیان تیم ملی حمایت كنند تا كشتی از این وضعیتی كه به آن دچار شده نجات پیدا كند.