نایب رییس فدراسون كشتی گفت : غلامرضا محمدی از سوابق خوبی برخوردار است .

محمدعلی صنعت كاران پس از انتخاب سرمربی جدید تیم ملی كشتی آزاد اظهار كرد : غلامرضا محمدی در دوران كشتی گیری چندین بار روی سكوی جهانی ایستاده است و سوابق مربی گری ملی و باشگاه های خوبی نیز دارد كه فدراسیون پس از بحث زیاد وی را به عنوان سرمربی انتخاب كرد.

وی در پاسخ به این مورد كه محسن كاوه منتقد سرسخت فدراسیون به عنوان یكی از اعضای كادرفنی انتخاب شده است گفت : محسن كاوه انتقاداتی می كرده است اما فدراسیون كشتی كینه جویی نمی كند و اگر فردی لیاقت و توانایی داشته باشد او را به كار خواهد گرفت . هر فردی برای خود عقیده ای دارد اما سیاست فدراسیون انجام مشورت در طرح ریزی و كارهاست . امیدوارم كاوه نیز از این پس با تفكرات مثبت به كار خود ادامه دهد.

نایب رییس فدراسیون درمورد تداخل برنامه های لیگ با تیم ملی گفت : لیگ ۴۰ روز عقب افتاده است و باید كاری كنیم تا برگزاری آن باعث ایجاد خلل در برنامه های تیم ملی نشود. فعلا دور رفت لیگ را برگزار می كنیم و سپس براساس برنامه های تیم ملی تصمیم گیری خواهیم كرد. شاید بخشی از لیگ به چند ماه بعد موكول شود.

صنعت كاران در پایان درمورد مطرح شدن حضور منصور برزگر به عنوان مدیر تیم های ملی گفت : این موضوع مطرح نبوده است .