لیگ برتر كشتی آزاد از امروز آغاز می‌شود. ‌

پس از وقفه‌ای ۴۰ روزه لیگ برتر كشتی آزاد امروز با انجام چهار دیدار در شهرهای دورود، تهران و ساری آغاز می‌شود كه در تنها دیدار گروه ‌A ، سیمان دورود در شهر خود میزبان نفت تهران مدافع عنوان قهرمانی است. دیگر دیدار این گروه به دلیل حضور تیم صدرای زیرآب در تورنمنت آذربایجان برگزار نمی‌شود. ‌

اما، در گروه ‌B سه دیدار برگزار می‌شود كه نیروی زمینی در تهران میزبان راه‌آهن خراسان است. هم‌چنین در ساری موسسه فرهنگی - ورزشی، عسگری محمدیان میزبان صنایع و معادن همدان است و گاز مازندران به مصاف ‌KSB كلا‌ردشت می‌رود. ‌

در لیگ برتر امسال، اكثر چهره‌های شاخص كشور در پنج تیم پخش شده‌اند. ‌در گروه ‌A ، رقابت دیدنی بین نفت تهران، گراد تهران و صدرای زیرآب خواهد بود. ‌

در گروه ‌B گاز مازندران با جذب اكثر كشتی‌گیران مطرح مازندرانی شانس نخست صعود است و تیم‌های راه‌آهن خراسان و صنایع و معادن همدان رقابت نزدیكی خواهند داشت تا بتوانند خود را به جمع چهار تیم برتر برسانند. ‌

در رقابت‌های هفته اول مسابقه حساسی برگزار نمی‌شود و مدعیان تركیب خود و آمادگی كشتی‌گیران را محك خواهند زد. ‌

تیم‌های بدون ستاره لیگ برتر كه شاید ۱۰ درصد مدعیان هزینه كرده باشند، در روز نخست لیگ كار دشواری مقابل مدعیان خواهند داشت و تنها امید به انگیزه و تلا‌ش جوانان جویای نام خود بسته‌اند.