دبیر اسبق فدراسیون گفت: امید زیادی دارم كه كادر فنی جدید تیم ملی، عقب ماندگی فعلی كشتی ایران از دنیا را برطرف كنند.

سیدجواد رفوگر با اشاره به انتخاب كادر فنی جدید برای تیم ملی اظهار داشت: انتخاب جوانان برای تیم ملی خیلی خوب است. آنها می توانند تیم را دوباره دور هم جمع كنند. كشتی گیران این مربیان را قبول دارند و بین آنها تعامل وجود خواهد داشت. براین اساس، امید زیادی دارم مشكلات كشتی آزاد این عقب ماندگی ایجاد شده با درایت و همفكری كادر فنی جدید برطرف شود.

وی درباره احتمال موفقیت كادر جدید تاكید كرد: آنها كار بسیار سختی پیش رو دارند چون در ۲ سال اخیر شكست های سنگینی را در كشتی متحمل شده ایم. جمع كردن كشتی گیران و روحیه بخشیدن به آنها مهم ترین كاری است كه باید صورت بگیرد.

رئیس اسبق فدراسیون كشتی خاطر نشان ساخت: فكر می كنم كادر جدید می تواند خودباوری، اعتماد به نفس و حس جنگندگی از دست رفته را دوباره به كشتی گیران تزریق كند. باید به این كادر فرصت داد چون با شش ماه و یك سال نمی توان كشتی را از این حالت ركود خارج كرد. این انتخاب را انتخاب خوبی می دانم.